05/11/2018

Matricula ja les teves màquines remolcades abans de que sigui tard!

AGRICULTOR! ÉS EL MOMENT DE MATRICULAR LES TEVES MÀQUINES REMOLCADES, DESPRÉS NO PODRÀS FER-HO!

El dia 1 de gener de 2019 s’aplicaran els nous requisits d’homologació del Reglament Europeu 167/2013 que són aplicables a l’homologació de remolcs i màquines remolcades a Espanya.

ES RECOMANA LA MATRICULACIÓ ABANS DEL 31 DE DESEMBRE DE 2018 DE TOTS ELS VEHICLES AGRÍCOLES REMOLCATS PROVEÏTS DE DOCUMENTACIÓ QUE ACTUALMENT ESTIGUIN EN ÚS.

Si vostè disposa d’un vehicle que no ha matriculat fins ara ha de considerar que, si no el matricula ara, posteriorment li serà impossible utilitzar-lo a les vies públiques i reduirà les seves opcions de venta.

CONTACTI AMB EL SEU FABRICANT I LI FACILITARÀ LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER A MATRICULAR ELS SEUS VEHICLES.

IMPORTANT! Encara que no es puguin matricular, sí que podran inscriure’s al Registre Oficial de Maquinaria Agrícola, però òbviament no podran circular per les vies públiques.

(font: ANSEMAT)

 

Do you need more information? Contact us!

*REQUIRED FIELDS

Thank you!

Your message has been sent correctly

Data review proceeds
You will receive an email with all the information

Access Private Area Arcusin

* REQUIRED FIELDS