This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
Avís Legal 2018-06-19T10:44:05+00:00

AVÍS LEGAL

El present web site es de la titularitat d’ARCUSIN, S.A., mercantil inscrita al Registre Mercantil de Lleida (Espanya), i amb domicili a EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida), Autovia A-2, km.846, e-mail de contacte [email protected]

Condicions d’ús

Qui accedeixi al lloc web d’ARCUSIN (usuari) ho fa sota la seva exclusiva responsabilitat i amb plena acceptació de les presents condicions d’ús, així com de qualsevol altra que es faci constar en el mateix, i es compromet a realitzar un ús lleial dels serveis, medis i informació que es posen al seu abast comprometent-se a no realitzar cap activitat il•lícita, il•legal o contraria a la bona fe, els usos comunament acceptats i l’ordre públic.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que ARCUSIN pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per les presents condicions.

Especialment l’usuari es compromet a:

• No realitzar cap activitat que pugui perjudicar directa o indirectament a ARCUSIN o a l’ús i accés al present web site.
• No reproduir, distribuir ni modificar els continguts del present web site sense la deguda autorització, ni vulnerar cap dret sobre els mateixos pertinents a ARCUSIN o al seus legítims titulars.
• No utilitzar els continguts d’aquest web site amb fins comercials o publicitaris.
• No tractar d’accedir alscontinguts del web site emprant mitjans o procediments diferents delsposats a la sevadisposicióa aquest efecteo alshabitualmentemprats enla xarxasempreque no comportin unrisc per alwebsite.

ARCUSIN es reserva el dret de modificar unilateralment i en qualsevol moment les condicions d’ús del seu lloc web reservant-se igualment el dret a suspendre, interrompre o deixar sense funcionament el seu lloc web o qualsevol dels continguts, informació o serveis que s’hi presten, així com les condicions d’accés d’aquests.

El present web site inclou diferents documents o bases de dades a títol merament informatiu, de manera que, en cas de discrepància s’estarà al contingut dels documents i bases de dades originals, i no al reflectit en el present web site, sense que pugui derivar-se responsabilitat alguna per ARCUSIN per aquestes discrepàncies.

Hipervincles

Els que pretenguin establir hipervincle, link o enllaç amb aquest web site des d’un altre lloc web hauran de respectar les següents condicions:

No s’establiran links més que a la pàgina principal d’aquest web site, excepte autorització expressa d’ARCUSIN, quedant expressament prohibit establir deep-links, enllaços IMG o d’imatge, frames o border enviroment.

• El link podrà permetre l’accés a aquest lloc web, però no podran reproduir-se els seus serveis ni continguts.
• No es realitzaran manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquest web site ni sobre els serveis o continguts d’aquest, ni sobre les empreses, directius o empleats que conformen ARCUSIN.
• La pàgina web en la qual s’inclogui el link no podrà contenir cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o signe distintiu pertanyent a ARCUSIN o a tercers (a excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix híper-enllaç ) excepte amb l’autorització expressa dels afectats.
• L’establiment del link no suposa relació alguna entre el titular o operador del web site des del que es realitzi i ARCUSIN ni implica coneixement, autorització ni consentiment d’ARCUSIN sobre els continguts del web site des del que s’estableixi l’enllaç.
• ARCUSIN no serà responsable dels continguts o serveis oferts al web site del qual parteixi el link ni respondrà de les conseqüències que poguessin derivar-se de l’establiment de links cap a la seva web site per part de tercers.

Els enllaços o hipervincles establerts des del web site d’ARCUSIN, cap els de terceres persones o entitats, suposen una facilitat per a la cerca d’informació que es posa a disposició dels usuaris, sense que impliqui en cap cas suggeriment o invitació a utilitzar aquests, i sense que impliqui l’acceptació o responsabilitat d’ARCUSIN sobre el contingut dels web sites als que es dirigeix l’enllaç o sobre l’operativitat del mateix.

ARCUSIN no assumeix cap responsabilitat ja sigui directa, indirecta o subsidiària dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de l’accés, licitud, veracitat, ús, qualitat, fiabilitat i/o utilitat dels continguts o informacions manifestades, existents o ofertes que s’hagin inclòs en els hipervincles als que es fa referencia en aquesta pàgina. L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre ARCUSIN i el propietari de la pàgina Web en la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part d’ARCUSIN dels seus continguts o serveis allà oferts posats a disposició del públic.

Política de Privacitat

Per tal de facilitar l’accés a diferents serveis o informacions en alguns llocs d’aquest web site podran recaptar-se dades personals de l’usuari en diversos formularis, dades que podran incorporar-se a un fitxer de dades personals titularitat d’ARCUSIN i degudament registrat davant l’Agencia de Protecció de Dades (Agencia de Protección de Datos).

L’usuari que facilita les seves dades personals a ARCUSIN conscient expressament a la incorporació d’aquests a l’esmentat fitxer i al tractament dels mateixos per part d’ARCUSIN per a la seva utilització en activitats pròpies dels seus fins previstos en l’article 2º dels seus Estatuts.

En el formulari de recollida de dades estaran indicats aquells que resultin obligatoris i els que no tenen aquell caràcter. La no complementació de les dades marcades com “obligatòries” suposa la no prestació dels servei o accés per al qual es sol•liciten les dades.

En qualsevol cas el tractament de les dades personals facilitades per l’usuari es realitzarà amb un estricte compliment de la normativa vigent i especialment amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal).

En especial, ARCUSIN es compromet a mantenir les condicions de confidencialitat y seguretat de les dades personals confiades pels usuaris en els termes previstos en la legislació vigent. No obstant, ARCUSIN no es fa responsable de l’accés, modificació, tractament, pèrdua o ús il•lícit que de les dades facilitades pels usuaris pugui efectuar un tercer.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos a la normativa vigent dirigint-se a [email protected], on podrà igualment deixar sense efecte, sense caràcter retroactiu els consentiments abans expressats.

Els usuaris seran responsables de la veracitat i actualització de les dades incorporades als formularis que complimentin. ARCUSIN no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar per la falta de veracitat o inexactitud de les dades personals facilitades per l’usuari.

Política de protecció de dades

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar, subscriure’s al nostre butlletí i/o realitzar operacions comercials amb ARCUSIN. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure i processar les sol·licituds realitzades en aquest portal.

Aquesta web utilitza diferents sistemes de captura d’informació personal i sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

Com usuari, sempre tindràs dret a revocar aquest consentiment previ en qualsevol moment.

Sistema de captura d’informació personal

Els diferents sistemes de captura d’informació personal són:

 1. Formulari de subscripció a continguts: Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Les dades facilitades seran utilitzades exclusivament per enviar la Newsletter i mantenir-lo actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors de Arcusin.com.
 2. Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte profession En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web.
 3. Formulari d’autorització de cobrament: Formulari d’autorització a ARCUSIN per a la realització del cobrament. En aquest cas, només s’utilitzaran les dades facilitades per a la realització i gestió de l’esmentat cobrament.
 4. Cookies: Quan un usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen “cookies”. L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.

Sistema de descàrregues: En aquesta web es poden descarregar diferents continguts

que s’incorporen periòdicament en format text, vídeo i àudio. En aquest cas, es requereix un correu electrònic per activar el formulari de subscripció. S’utilitza la seva informació amb les finalitats indicades per a subscriptors.

Legitimació del tractament

Per subscriure’s, contactar i autoritzar el cobrament en aquesta web es requereix el consentiment amb aquest Avís Legal i Política de Privacitat. L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

La categoria de dades que es tracten són:

– Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • Nom de l’empresa
 • Telèfon
 • Correu electrònic
 • Adreça IP
 • Domicili

– Dades econòmiques (en el supòsit de l’autorització al cobrament):

 • Dades bancàries (targeta de crèdit / dèbit)

En cap cas es tractaran dades especialment protegides.

Temps de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservessin indefinidament fins que se sol·liciti la supressió per part de l’interessat.

Serveis oferts per tercers en aquesta web

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat, utilitzem els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

 • Hosting: Compsaonline S.L.
 • Plataforma web: WordPress

Protecció de dades

ARCUSIN i per tant, arcusin.com, es compromet a respectar la confidencialitat i a utilitzar les dades amb la finalitat que han estat recollides mitjançant els formularis de contacte en la present web. Es compromet a complir la seva obligació de guardar-los i acceptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de

2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis de contacte i subscripció són veraços, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l’usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta.

Mitjançant l’emplenament de formularis de reserva del web, o de contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a arcusin.com, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els serveis de ARCUSIN.

En utilitzar els formularis de contacte, observarà que alguns camps, com el nom o l’e-mail tenen la marca d’un asterisc (*); això vol dir que aquests camps són obligatoris, i el formulari no podrà ser enviat si deixes aquests camps en blanc.

Exercici dels drets en protecció de dades

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, l’informem que qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Arcusin.com tractem dades personals que el concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades (en aquest cas no s’aplica)

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ARCUSIN deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pel tipus d’informació que recull aquesta web, no es pot exercir el dret a portabilitat de les dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament contactant a [email protected] juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” o mitjançant sol·licitud escrita i signada, juntament amb fotocòpia del D.N.I. o document identificatiu equivalent a ARCUSIN en Polígon Industrial Pla d’Urgell, av. Merlet nº 8, 25245 Vila-sana (Lleida).

Acceptació i consentiment

L’USUARI declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de ARCUSIN, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Avís Legal i Política de Privacitat.

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a ARCUSIN en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCOLP. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Propietat intel·lectual i industrial

Els diferents continguts i elements que integren aquest web site incloent texts, imatges, dissenys, sons, software, bases de dades, vídeos, fulletons, etc., estan protegits per els drets de propietat intel•lectual i industrial que sobre ells té ARCUSIN, drets que els usuaris s’obliguen a respectar, no realitzant cap ús d’aquests que pogués vulnerar aquests drets, com la còpia, reproducció, alteració, modificació, difusió o comunicació dels mateixos.

En especial la titularitat de les bases de dades, programes, les seves demos iels manuals d’ús, així com la seva propietat intel•lectual, pertanyen a ARCUSIN, sense que sigui lícit cap acte que suposi la reproducció, distribució, comunicació o transformació total o parcial de les mateixes, així com qualsevol acte que indueixi a error a l’usuari sobre la propietat d’aquestes, com ara el framing, el deeplinking i altres actes similars esmentats en l’apartat d’hipervincles.

Qualsevol autorització d’ARCUSIN per a realitzar usos dels elements anteriorment descrits, haurà de ser expressa i constarà per escrit els termes d’aquella llicencia.

Els usuaris estan autoritzats a visualitzar, imprimir, copiar o descarregar els continguts d’aquest web site per a un ús exclusivament privat i personals dels mateixos sempre que s’esmenti l’origen i l’autor d’aquests i en els seu cas el símbol de copyright, es a dir, s’haurà d’incloure sempre referencia a que es propietat d’ARCUSIN. Es prohibeix expressament l’ús dels elements i continguts d’aquest web site amb fins lucratius o comercials.

Queda expressament prohibit qualsevol alteració, canvi, modificació o adaptació d’aquesta Web o de qualsevol informació que aquesta contingui.

Totes les marques, noms comercials, logos, etc., esmentats en aquesta pàgina web, tant els d’ARCUSIN com de tercers, es troben protegits per les lleis de propietat industrial.

Especialment, ARCUSIN és una marca vigent, registrada a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques(Oficina Española de Patentes y Marcas), des de 1984.

Tots els productes que comercialitza ARCUSIN, així com les seves peces i recanvis, són patents d’invenció, models d’utilitat o dissenys industrials degudament registrats, on la titularitat industrial pertany exclusivament a ARCUSIN, i protegits internacionalment per les lleis de propietat industrial o intel•lectual.

Política de cookies

Què són les cookies?

Les cookies són fitxers que es descarreguen en el teu ordinador quan accedeixes a aquesta pàgina web i que van a fer possible, entre altres coses, l’emmagatzematge i recuperació d’informació sobre els teus hàbits de navegació o del teu equip i que tinguis una millor experiència de navegació . Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers.

Desactivació / activació o eliminació de cookies

ARCUSIN  posa a disposició dels usuaris que vulguin impedir la instal·lació de les esmentades cookies, enllaços a les instruccions facilitades a l’efecte per navegadors l’ús considera més estès:

Pots consultar el reglament sobre cookies publicat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en la seva   “ Guía sobre el uso de las cookies”  i obtenir més informació  sobre les cookies a Internet,  http://www.aboutcookies.org/.

Advertència important sobre les cookies

Tenint en compte la forma en què funciona Internet i els llocs web, no sempre comptem amb informació de les Cookies que terceres parts puguin utilitzar a través del nostre lloc web.

Això s’aplica especialment a casos en què la nostra pàgina web conté elements integrats: és a dir, textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s’emmagatzemen en una altra part, però es mostren al nostre lloc web o mitjançant el mateix. D’allí la dificultat de complir el reglament sobre les Cookies de manera estricta.

Quines cookies utilitza aquesta web?

En aquesta web s’utilitzen cookies pròpies i de tercers per aconseguir que tinguis una millor experiència de navegació i per obtenir estadístiques d’usuaris.

Utilitzem les Cookies següents:

 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Cookies d’anàlisi:  Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.

En particular, aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquests serveis, aquests utilitzen Cookies que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats en la web Google.com. Incloent la possible transmissió d’aquesta informació a tercers per raons d’exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

Com a usuari, la manera més senzilla d’evitar la descàrrega de cookies és bloquejant aquestes cookies mitjançant la configuració apropiada del seu navegador, d’aquesta manera evitaràs que les cookies s’emmagatzemin en el teu disc dur.

Com a propietaris d’aquesta web, no utilitzem cap informació personal procedent de cookies, tan sols s’utilitzen estadístiques generals de visites que en cap cas remeten a cap informació personal, excepte l’adreça IP.

Per això és important que llegeixis la present política de cookies i entenguis que, si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.

Segons els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, si continues navegant, estaràs donant el teu consentiment per a l’ocupació dels referits mecanismes. I així mateix reconeixes conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d’aquestes dades o informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de cookies en el vostre navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats de la pàgina web.

Si voleu tenir un major control sobre la instal·lació de cookies, pot instal·lar programes o complements al seu navegador, coneguts com a eines de “Do Not Track”, que li permetran escollir aquelles Cookies que desitja permetre.

Si tens dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb ARCUSIN a [email protected]

Garanties i exclusió de responsabilitat

ARCUSIN no garanteix la disponibilitat ni el funcionament d’aquest web site ni la idoneïtat dels seus continguts, no sent responsable en cap cas dels possibles danys o perjudicis que poguessin derivar-se de:

• Falta de disponibilitat o de la continuïtat del funcionament del web site o llocs als que s’hagués establert un enllaç.
• Errors en els sistemes informàtics o de telecomunicacions, els errors en l’accés a les diferents pàgines web del site o a l’existència de virus o programes lesius en els continguts d’aquest web site.
• Accions d’altres usuaris o terceres persones que utilitzin el mode il•lícit o contrari a la bona fe els continguts i mitjans posats a disposició en aquest web site o que contrariïn d’alguna manera les presents condicions generals.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions d’ús, així com la prestació de serveis que poguessin realitzar-se a traves del web site d’ARCUSIN estaran subjectes a la legislació espanyola. Les parts amb renúncia expressaa qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls acorden sotmetre a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya).

© ARCUSIN, S.A. Lleida (Espanya). 2000.